Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9536
Title: Системний підхід у кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи
Authors: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Citation: Medzinárodná vedecko-praktická konferencia «Priority a stratégie pre rozvoj právnej vedy vo svete vedy» (Sládkovičovo, Vysoka śkola Danubius, Fakulta práva Janka Jesenského, 28–29 októbra 2016 r.)
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: системний підхід
кримінальне провадження
теоретико- методологічні основи
Abstract: Системний підхід визначається в науці як загальнонаукова міждисциплінарна методологія, загальнонаукова орієнтація, «що виражається в прагненні побудувати цілісну картину об’єкту», «сукупність методів і засобів, що дозволяють досліджувати властивості, структуру і функції об’єктів, явищ або процесів в цілому, представивши їх як системи з усіма складними межелементними взаємозв’язками, взаємним впливом елементів на систему і навколишнє середовище, а також впливом системи на її структурні елементи». Говорячи іншими словами, сутність системного підходу полягає в тому, що досліджуваний об’єкт (явище, процес) розглядається не як сукупність його складових частин, а як система, цілісне утворення. Відповідно, при системному підході до дослідження будь-якого об’єкта (явища, процесу) увагу дослідника акцентується на вивченні його цілісних, інтегративних властивостей, виявленні його структури і функцій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9536
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ1.pdf242.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.