Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/953
Title: Эксперементально исследование осаждения разбавленного аэрозоля NaCl в поля диффузии пересыщеного водяного пара. Предварительные результаты
Other Titles: Експерементальні дослідження осадження разбавленого аерозолю NaCl в полі дифузії пересиченої водяної пари. Попередні результати
The experimental research of sedimentation of a dilute aerosol NaCl in the field of supersaturated water vapour. The precut result
Authors: Липатов, Г. Н.
Миргород, П. И.
Копыт, Н. Х.
Ліпатов, Г. М.
Миргород, П. І.
Копит, М. Х.
Lipatov Henadii N.
Mirgorod P. I.
Kopyt Nikolay N.
Issue Date: 2003
Publisher: Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова
Series/Report no.: ;Вып. 40. - С. 42 - 47.
Abstract: Проведено экспериментальное исследование движения высокодисперсного аэрозоля хлористого натрия в термодиффузионной камере (ТДК). Показано, что при заданном тепловом режиме ТДК можно подобрать соответствующий рас- ход воздушного потока (названный "критическим"), при котором достигается полное осаждение аэрозольных частиц. Проведено обсуждение полученных пред- варительных данных. Оскільки вимоги до ступеню очищення газів від аерозольних часток не- впинно зростають ведуться пошуки методів та розробка фільтруючих сис- тем, котрі задовільнювали б наступним вимогам: осадження аерозольних часток не повинно залежати від їх розмірів, повинен бути неперервним про- цес фільтрації, і не потрібна регенерація фільтруючого матеріалу. Пропонується модель одного з можливих типів такого роду аерозольних фільтрів. Основа моделі фільтра щільова термодифузійна камера. Зав- данням теплового режиму камери може бути досягнуте повне осаждення аеро- зольних часток всередині її об єму. Метод вимірювання грунтується на підбір ї такого об ємного розходу газового потоку за заданим тепловим ре- жимом, при якому на виході із ТДК фіксується нуль крапель. Даний тип фильтру можна використовувати в якості доочищуючого приладу для по- вного осадження аерозольних часток. Since the requirements to the degree of filtration of gases from aerosol particles are steadily increasing, the search of methods and creation of filtration systems are conducted, which would meet the following requirements: the sedimentation of aerosol particles shouldn t depend on their sizes, should provide continuity of filtration process and mustn t require the regeneration of filter material. One of the possible variants of aerosol filters of this sort is examined. Well-known physical processes such as: the condensational growth of aerosol particles in the diffusive field of super-saturated water vapors and their movement in laminar flow under gravity force are put into the basis of the suggested elaboration. The basis of the filter model is the slip thermal diffusion chamber. Full sedimentation of aerosol particles is reached due to management of a thermal mode of the chamber. The method of measuring consisted in the fixation of zero sudden change of drops when thermal conduction is given and the measuring of volumetrical expenditure of the gas flow. The given type of the filter is intended for final cleaning gases from aerosol particles.
Description: Физика аэродисперсных систем: межвед.научный сборник / Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, кафедра теплофизики. - Одесса, 1969. -
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/953
Appears in Collections:Фізика аеродисперсних систем

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fas_40_42-47+.pdf178.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.