Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9525
Title: Перспективний міжнародно-правовий режим морських перевезень вантажу: причини перегляду діючих міжнародних конвенцій
Other Titles: Перспективный международно-правовой режим морских перевозок груза: причины пересмотра действующих международных конвенций.
The Prospective International Law Regime for Carriage of Goods by Sea: Reasons behind the Revision of the Current International Conventions.
Authors: Стрельцова, Євдокія Джонівна
Стрельцова, Евдокия Джоновна
Streltsova, Yevdokiia D.
Citation: Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: уніфікація права
міжнародні конвенції
міжнародні морські перевезення вантажу
торговельне мореплавство
унификация права
международные конвенции
международные морские перевозки грузов
торговое мореплавание
uniform law
international treaties
international carriage of goods by sea
merchant shipping
Series/Report no.: ;№ 9
Abstract: В статті аналізуються основні причини, які підштовхнули до переосмислення сучасного стану міжнародно-правового регулювання міжнародних морських перевезень вантажу та перегляду принципіальних положень нині діючих міжнародних конвенцій в цій сфері. Серед них виділяються: прагнення до більш широкої уніфікації права міжнародних морських перевезень, усвідомлення необхідності його модернізації з урахуванням технологічних досягнень в галузі та комерційних потреб учасників процесу перевезення.
В статье анализируются причины, которые способствовали переосмыслению современного состояния международно- правового регулирования международных морских перевозок грузов и пересмотру принципиальных положений ныне действующих международных конвенций в этой сфере. Среди них выделяют: стремление к более широкой унификации права международных морских перевозок, осознание необходимости его модернизации с учетом технологических достижений в сфере торгового мореплавания и коммерческих интересов участников перевозок.
The article explores reasons and factors that have facilitated revision and rethinking of the current state of the legal regime governing international carriage of goods by sea. Among them are: lack of uniformity of law of carriage, needs for updating and modernizing law. It is hoped that the new regime of carriage of goods by sea will meet all the modern challenges of the industry.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9525
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cтрельцова.pdf210.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.