Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9496
Title: Альбом карикатур Майё (Les Mayeux) из библиотеки графа А. Г. Строганова
Other Titles: Альбом карикатур Майьо (Les Mayeux) з бібліотеки графа О. Г. Строганова
Authors: Бережок, Евгения Владимировна
Бережок, Євгенія Володимирівна
Berezhok, Yevgeniya V.
Citation: Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали III міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 15-17 вересня 2015 р.) / упоряд.: М. В. Алексєєнко, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: библиотека графа А. Г. Строганова
французская карикатура
Шарль Луи Филипп Анри Богом данный Майё
Шарль Травьес
фонды Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова
бібліотека графа О. Г. Строганова
французька карикатура
Шарль Луї Філіпп Анрі Богом даний Майьо
Шарль Травьєс
фонди Наукової бібліотеки Одеського національного університету імени І. І. Мечникова
Abstract: Статья посвящена французской карикатуре начала XIX в., основным героем которой является вымышленный персонаж – весёлый горбун Майё. Альбом карикатур с его изоб- ражениями принадлежал первому вечному гражданину г. Одессы графу А. Г. Строганову и вместе со всей книжной коллекцией после его смерти был передан библиотеке Новороссийского университета (ныне – Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова).
Стаття присвячена французькій карикатурі початку XIX ст., основним героєм якої є вигаданий персонаж – веселий горбань Майьо. Альбом карикатур з його зображенням належав першому вічного громадянину м. Одеси графу О. Г. Строганову і разом з усією книжковою колекцією після його смерті був переданий бібліотеці Новоросійського університету (нині – Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Незважаючи на те, що з часу появи цього персонажу минулого більш ніж одне століття, деякі карикатури з його зображенням не втрачають своєї актуальності. Безумовно, зібрання карикатур із бібліотеки Олександра Григоровича Строганова, присвячених пригодам горбаня Майьо, являє собою цікаве джерело для вивчення різних сторін суспільства та культури.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9496
Appears in Collections:Статті та доповіді НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109-120.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.