Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9495
Title: Дарственные надписи на книгах – свидетельства профессионального круга владельца (на примере славистической учебной библиотеки В. И. Григоровича)
Other Titles: Дарчі написи на книгах – свідоцтво професійного кола власника (на прикладі славістичної учбової бібліотеки В. І. Григоровича)
Authors: Алексеенко, Майя Владимировна
Алєксєєнко, Майя Володимирівна
Alieksieienko, Maiia V.
Citation: Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали III міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 15-17 вересня 2015 р.) / упоряд.: М. В. Алексєєнко, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: В. И. Григорович
славистика
дарственные надписи
инскрипты
В. І. Григорович
славістика
дарчі написи
інскріпт
Abstract: Статья посвящена изучению дарственных надписей (инскриптов), находящихся на книгах славистической учебной библиотеки В. И. Григоровича, которая сохраняется в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Знакомство В. И. Григоровича со многими зарубежными и отечественными славистами нашло отражение и в собранной им библиотеке.
Стаття присвячена вивченню дарчих написів (інскріптів) на книгах славістичної учбової бібліотеки В. І. Григоровича, що зберігається у Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Знайомство В. І. Григоровича з багатьма закордонними та вітчизняними славістами знайшло своє відображення у зібраній ним бібліотеці. Серед закордонних славістів дарчі написи на своїх працях залишили В. Караджич, Я. Фрасс, А. Мажуранич та П. Козлер. Серед вітчизняних славістів – знайомих В. І. Григоровича – К. П. Зеленецький, Ф. І. Буслаєв, М. В. Калачов, П. О. Лавровський, М. І. Григорович, П. О. Безсонов, М. О. Гатцук, С. П. Шевирьов.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9495
Appears in Collections:Статті та доповіді НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
93-108.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.