Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9494
Title: Гетьман України Іван Мазепа та військово-політична ситуація 1708 р. на сторінках франкомовного видання «Amsterdam»
Other Titles: Гетман Украины Иван Мазепа и военно-политическая ситуация 1708 г. на страницах франкоязычного издания «Amsterdam»
Authors: Бачинська, Олена Анатоліївна
Бачинская, Елена Анатольевна
Bachynska, Olena A.
Citation: Стародруки і рідкісні видання в університетській бібліотеці : матеріали III міжнар. книгознавчих читань (Одеса, 15-17 вересня 2015 р.) / упоряд.: М. В. Алексєєнко, О. В. Суровцева ; наук. ред. І. С. Грєбцова ; відп. ред. М. О. Подрезова ; бібліогр. ред. Г. В. Великодна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 .
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: «Амстердам»
І. Мазепа
Петро І
Карл ХІІ
Станіслав Лещинський
Август ІІ
Північна війна
«Амстердам»
И. Мазепа
Петр І
Карл ХІІ
Станислав Лещинский
Август ІІ
Северная война
Abstract: У статті розглянуто військово-політичну ситуацію 1708 р. та причини національно-визвольної акції гетьмана України Івана Мазепи, а саме його перехід на бік шведського короля Карла ХІІ у повідомленнях франкомовного видання «Амстердам». З’ясовано, що на сторінках видання регулярно висвітлювались події Північної війни 1700-1721 рр. і постать гетьмана України неодноразово фігурувала у зв’язку з подіями 1708 р., у повідомленнях чітко визначені наміри гетьмана та причини його доленосного рішення.
В статье рассмотрена военно-политическая ситуация 1708 г. на границах Украины и причины национально-освободительной акции гетмана Ивана Мазепы, а именно его переход на сторону шведского короля Карла XII в сообщениях франкоязычного издания «Амстердам». Установлено, что на страницах издания регулярно освещались события Северной войны 1700-1721 гг. и фигура гетмана Украины неоднократно упоминалась в связи с событиями 1708 г., в сообщениях чётко определены намерения гетмана и причины его судьбоносного решения. Действия гетмана Украины Ивана Мазепы представлены с учётом общевойсковой ситуации и европейской политики. Информация о намерениях гетмана появляется в сообщениях за полгода до самого перехода Ивана Мазепы на сторону шведского короля Карла XII. Это может свидетельствовать об осведомлённости источника информации, ведь такая акция засекречивалась даже от ближайшего окружения гетмана. На страницах издания излагаются и возможные причины этой национально-освободительной акции гетмана. Все вышеуказанное свидетельствует о том, что европейский читатель имел возможность своевременно и правдиво получать информацию об украинских делах и действиях главы Украины (Гетманщины).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9494
Appears in Collections:Статті та доповіді НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82-92.pdf307.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.