Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9481
Title: Етнолингвистичен етюд на сватбения обреден комплекс на зарянците (кратък речник)
Authors: Георгиева, Светлана Ивановна
Citation: Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : наук. щоріч. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т .
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: етнолингвистичен етюд
сватбения обреден
комплекс на зарянците
Series/Report no.: ;№13-14
Abstract: Семейните обичаи и обреди на българите в Украйна се запазват като система почти до средата на XX в. При това някои от тях са запазени във вида им от времето на преселването, без да са претърпели развитие или влияние от заобикалящите ги етнически общности; други са били повлияни от обичаите и обредите на народности от близкото обкръжение. Изучаването на езиковите сведения на народната духовна култура е една от актуалните задачи на съвременното езикознание, най-напред на диалектологията и етнолингвистиката. Тяхното проучване, систематизация и публикуване е една от постоянно стоящите за разрешаване научни задачи
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9481
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24-37.pdf286.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.