Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9470
Title: Про сезонні коливання солоності води в Тилігульськом у лимані (північне узбережжя Чорного моря)
Other Titles: О сезонных изменениях солености воды в Тилитульском лимане (северное побережье Черного моря).
Season changing of water salinity in Tiligu! Liman (Northern Black Sea coast).
Authors: Шуйський, Юрій Дмитрович
Синюк, Г. М.
Шуйский, Юрий Дмитриевич
Синюк, А. Н.
Shuiskyi, Yurii D.
Syniuk, H. M.
Citation: Науковий вісник Чернівецького університету
Issue Date: 2016
Keywords: узбережжя
лиман
вода
солоність
глибини
температура
сезон року
водообмін
зміни клімату
Черное море
лиманное побережье
соленость
глубина
изменения климата
Black Sea
limanic coast
liman
water
salinity
season
depth
climate changing
Series/Report no.: Географія;Вип. 775-776
Abstract: Протягом останніх 250 років в Тилігульському лимані солоність води змінювалася від 0,5%о до 76,1%о, пересічне значення 11,5%о. Для співставлень і деталізації, в період окремих сезонів 2015-2016 рр. (осінь, зима, весна та ліго) автори відібрали 76 взірців (по 19 кожного сезону) та визначили їх солоність. Максимальне значення було взимку (23,79%о), а мінімальне — влітку (20,61 %о). Пересічне значення за весь рік 2015-2016 р. становило 21,96%і>. З підвищенням глибини солоність зростає, в інтервалі 0-21 м інтенсивність підвищення дорівнює 0,045%о на 1 м глибини. Протягом 60 років, що минули, (1956-2016 гг.) річні значення солоності Тилігульського лиману підвищуються від 1 і ,4%о до 21,96%о, а пересічні нарощування дорівнюють 0,176%о /рік
Северное побережье Черного моря является классическим лиманным. Одним из крупнейших лиманов здесь является Тилигульский лиман. Меньше других компонентов его природы изучена соленость воды, но особенно мало информации о солености в течение отдельных сезонов года. Авторами было отобрано 76 образцов воды, по 19 каждый сезон. Оказалось, что осенью соленость ΔSосн= 18,6-24,2%о; зимой ΔSзим = 21,1-25,0%о; весной ΔSв= 19,9-24,0%о; летом ΔSл= 13,2-23,0%о, в среднем за год — 21,96%о. За последние десятилетия соленость воды в лимане постепенно растет, в среднем на +0,176% в год.
Northern coast of the Black Sea is classic limanic type in Geography Sciences. All of coastal limans contain important natural resources, for instance, medicine mud and conditions of recreation. In the limans Fishermen rises sea-food products of valuable kinds. What is why salinity limanic water diagnose is very important for analytic accomplishment in Northern coasts of the Black Sea.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9470
Appears in Collections:Статті та доповіді ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127-133+.pdf1.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.