Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9457
Title: Правовий статус суб'єкта аграрного права
Authors: Масін, Віктор Миколайович
Масин, Виктор Николаевич
Citation: Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-21 травня 2016 р. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; упоряд. і відп. ред. І. С. Канзафарова . – Одеса : Астропринт, 2016 .
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Editors: Masin, Viktor M.
Keywords: аграрне право
правовий статус
правосуб'єктність
правоздатність
Abstract: Для дослідження такого питання як правовий статус суб'єкта аграрного права слід зосередити увагу на загальному визначенні поняття правосуб'єктності в теорії права та в аграрному праві. Визначення правового статусу окремого суб'єкта права пов'язане з дослідженням комплексу прав та обов'язків, якими він наділяється, з порядком їх набуття. Це ділком стосується суб'єктів аграрного права, оскільки вони є юридичними особами і виступають суб'єктами правовідносин, на них розповсюджуються загальнотеоретичні положення щодо правового становища юридичної особи. Під правовим становищем розуміється встановлене нормативно-правовими актами місце окремого суб'єкта права в певній системі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9457
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
483-486+.pdf182.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.