Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9443
Title: Напрямки побудови ефективної системи управління знаннями в організаціях
Other Titles: Направления создания эффективной системы управления знаниями в организациях
The directions of creation an effective system of organizational knowledge management
Authors: Дюков, Валерій Павлович
Рибаков, Ігор В´ячеславович
Штока, Є. Т.
Дюков, Валерий Павлович
Рыбаков, Игорь Вячеславович
Штока, Е. Т.
Diukov, Valerii P.
Rybakov, Ihor V.
Shtoka, E. T.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: знання
економіка знань
особливості економіки знань
організації, що самонавчаються
розвиток потенціалу знань в організаціях
знания
экономика знаний
особенности экономики знаний
самообучающиеся организации
развитие потенциала знаний в организации
knowledge
economy of knowledge
features of the knowledge economy
self-learning organizations
development of potential knowledge in the organization
Series/Report no.: ;Т. 15, вип. 1 (32)
Abstract: У статті наведені та проаналізовані процеси формування віртуальної економіки у світі та в Україні. Проаналізовано підхід до змісту категорії «віртуальна економіка». Визначені переваги та існуючі недоліки віртуальної економіки. Проаналізовано нові функції електронних грошей. Запропоновані напрямки розвитку системи управління знаннями в організаціях.
В статье исследованы процессы формирования экономики знаний. Проанализированы подходы к содержанию категории «экономика знаний». Приведены характеристики и особенности экономики знаний. Исследованы процессы формирования корпоративных знаний в самообучающихся организациях. Предложены направления развития системы управления знаниями в организациях.
The article examines the processes of formation of the knowledge economy. The approaches to the content of the "knowledge economy" category have been analyzed. The characteristics and features of the knowledge economy have been identified. The processes of the formation of corporate knowledge in the self-learning organizations have been studied. The directions of further development of knowledge management in organizations have been suggested.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9443
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123-141.pdf245.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.