Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9436
Title: Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту
Other Titles: Управленческий консалтинг в системе инновационного развития экономики и менеджмента
Managerial consulting in the system of innovative economic and management development
Authors: Кузнєцов, Едуард Анатолійович
Кузнецов, Эдуард Анатольевич
Kuznietsov, Eduard A.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: управлінський консалтинг
інноваційна економіка
інклюзивні економічні інститути
професіоналізація управлінської діяльності
конкурентоспроможність менеджменту
інноваційна трапеція
науково-дослідна база менеджменту
управленческий консалтинг
инновационная экономика
инклюзивные экономические институты
профессионализация управленческой деятельности
конкурентоспособность менеджмента
инновационная трапеция
научно-исследовательская база менеджмента
managerial consulting
innovation economy
inclusive economic institutions
management professionalization
competitiveness management
innovative trapezoid
research base management
Series/Report no.: ;Т. 15, вип. 1 (32)
Abstract: У статті розглядаються проблеми розвитку управлінського консалтингу як важливого інституту в процесі професіоналізації менеджменту та формування інноваційної економіки. Обґрунтовується положення, що становлення професійного управлінського консалтингу створює умови для ефективної взаємодії науки, аналітики і практики менеджменту. Досліджуються інноваційні фактори розвитку управлінського консалтингу.
В статье рассматриваются проблемы развития управленческого консалтинга как важного института в процессе профессионализации менеджмента и формирование инновационной экономики. Обосновывается положение, что становление профессионального управленческого консалтинга создает условия для эффективного взаимодействия науки, аналитики и практики менеджмента. Исследуются инновационные факторы развития управленческого консалтинга.
The article deals with the problems of managerial consulting as an important institution in the process of management professionalization and the formation of an innovation economy. Substantiates the position that the establishment of a professional management consulting creates the conditions for effective interaction between science, analytics and management practices. We study the factors of innovation management consulting.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9436
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-22.pdf314.95 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.