Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9406
Title: Принцип диспозитивності та принцип повного відшкодування збитків: сутність та взаємозв'язок
Authors: Федорко, Марина Сергіївна
Федорко, Марина Сергеевна
Fedorko, Maryna S.
Citation: Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова (23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса) / відп. ред. О.О. Нігреєва ; ред. кол. : П.П. Білик, Н.Л. Кусик, А.В. Левенець [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: принцип диспозитивності
повне відшкодування
цивільне право
Україна
Abstract: Принцип диспозитивності (від лат. dispono– розпоряджатися, передбачати) є визначальним цивільно-правовим принципом. Легальне визначення принципу диспозитивності в цивільному законодавстві відсутнє, проте його сутність та зміст певним чином розкриваються в низці норм. У цивільно-правовій літературі диспозитивність розуміється як заснована на нормах даної галузі права юридична свобода (можливість) суб'єктів цивільних правовідносин здійснювати свою правосуб'єктність і свої суб'єктивні права на власний розсуд. Диспозитивність є правовою свободою уповноважених осіб набувати права і здійснювати їх на власний розсуд.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9406
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Федорко-тези.pdf183.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.