Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9392
Title: Науковий спадок М. Я. Ґрота у фондах університетських бібліотек України. Біобібліографічний покажчик
Authors: Самодурова, Віра Володимирівна
Мурашко, Олена Сергіївна
Мурашко, Елена Сергеевна
Murashko, Olena S.
Samodurova, Vira V.
Самодурова, Вера Владимировна
Citation: Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога - професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко; авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. Г. П. Бахчиванжи; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016 .
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Хронологічний покажчик праць М. Я. Ґрота
Покажчик біографічних та критичних публікацій про М. Я. Ґрота
Алфавітний покажчик друкованих праць
Алфавітний покажчик основних друкованих творів
Алфавітно-систематичний покажчик публіцистичних праць
Abstract: Зведений біобібліографічний покажчик «Науковий спадок М. Я. Ґрота у фондах університетських бібліотек України» присвячений видатному вітчизняному вченому, філософу, психологу, професору М. Я. Ґроту. Укладачі покажчика зібрали, систематизували та узагальнили основні відомості про життя, наукову, педагогічну та громадську діяльність ученого з метою розкриття його внеску у світову науку. Покажчик укладений за фондами наукових бібліотек Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, тобто за фондами університетських бібліотек тих міст України, з якими були пов’язані життя та діяльність М. Я. Ґрота. При укладанні покажчика, по можливості, були використані архіви, каталоги, картотеки та списки літератури наукових бібліотек цих вузів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9392
Appears in Collections:Статті та доповіді НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
294-409.pdf741.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.