Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9387
Title: Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М. Я. Ґрота
Authors: Подрезова, Марина Олексіївна
Podrezova, Maryna O.
Citation: Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога - професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко; авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. Г. П. Бахчиванжи; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Микола Якович Ґрот
науково-просвітницька діяльность
Громадянин та популяризатор академічної науки
Ранні філософські роздуми та створення власних теорій
Благодійна діяльність з приводу вшанування пам’яті великого італійського вченого
Громадський темперамент та пошуки науковця
Abstract: Микола Якович Ґрот був яскравим представником нової когорти вчених, з активною життєвою позицією і прагненням постійно перебувати у своєрідному діалозі з суспільством. Все це засвідчує його різнобічна науково-громадська діяльність: М. Я. Ґрот – автор низки статей у столичній московській пресі, що стосувалися нового Університетського статуту 1884 р.; популяризатор науки шляхом читання публічних лекцій з благочинною метою; член багатьох російських та зарубіжних наукових товариств і комітетів. Результати своїх наукових досліджень він висвітлював у наукових статтях та брошурах, які публікувалися як в Одесі, так і в столичних виданнях. Його науковий світогляд завжди перебував у динамічному стані – розвивався, доповнювався, змінювався. Енергії та прагнення Миколі Яковичу вистачало і на студентів, і на різноманітні наукові диспути. Отже, окреслимо основні віхи бурхливої науково-громадської діяльності вченого в одеській періодиці.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9387
Appears in Collections:Статті та доповіді НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-72.pdf337.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.