Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9386
Title: Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога - професора Миколи Яковича Грота (1883-1886)
Authors: Подшивалкіна, Валентина Іванівна
Голубович, Інна Володимирівна
Подрезова, Марина Олексіївна
Хмарський, Вадим Михайлович
Музичко, Олександр Євгенович
Самодурова, Віра Володимирівна
Мурашко, Олена Сергіївна
Бахчиванжи, Ганна Павлівна
Murashko, Olena S.
Podrezova, Maryna O.
Samodurova, Vira V.
Khmarskyi, Vadym М.
Golubovych, Inna V.
Podshyvalkina, Valentyna I.
Muzychko, Oleksandr Ye.
Citation: Напередодні апогею: одеські роки філософа і психолога - професора Миколи Яковича Грота (1883-1886) / В. І. Подшивалкіна, І. В. Голубович, М. О. Подрезова, В. М. Хмарський, О. Є. Музичко; упоряд.: В. В. Самодурова, О. С. Мурашко; авт. вступ. ст. І. М. Коваль ; наук. ред. В. М. Хмарський ; відп. ред. М. О. Подрезова; бібліогр. ред. Г. П. Бахчиванжи; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. - 454 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: М. Я. Ґрот у стінах Новоросійського університету
Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М. Я. Ґрота
«Философский скиталец» і «homo viator». Філософські погляди М. Я. Ґрота. Проект реформи філософії
Методологічні проблеми психології у творчості М. Я. Ґрота та сучасність
Академічні оцінки наукового доробку M. Я. Ґрота напередодні приїзду до Oдеси
Текст лекцій М. Я. Ґрота в Одесі
Публіцистика. Статті М. Я. Ґрота в газеті «Одесский вестник»
Наративи. М. Я. Ґрот очима сучасників
Епістлярія. Листи М. Я. Ґрота до М. М. Ланге
Науковий спадок М. Я. Ґрота у фондах університетських бібліотек України.
Abstract: Монографія присвячена видатному філософу та психологу професору Миколі Яковичу Ґроту, який доклав великих зусиль для формування вітчизняного філософсько-психологічного дискурсу та філософсько-психологічної діяльності. Наукова робота об’єднала сучасних істориків, бібліографів, філософів та психологів університету на шляху висвітлення особливостей одеського періоду в багатогранній діяльності М. Я. Ґрота. Складовою частиною видання є біобібліографічний покажчик наукової спадщини вченого, укладений на основі фондів наукових бібліотек Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та бібліотеки Ніжинського державного університету імені М. Гоголя. У монографії вперше представлені конспекти лекцій з філософії М. Я. Ґрота, а також маловідомі статті, які були надруковані в одеських газетах тих часів. Видання призначено як для психологів, філософів, істориків, науковців, так і для всього наукового та освітянського співтовариства
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9386
Appears in Collections:Монографії НБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grot.pdf12.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.