Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9355
Title: Становлення педагогічної освіти і науки. Історико-філологічний факультет
Authors: Кузнєцова, Неля Вікторівна
Citation: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / ОНУ ім. І.І. Мечникова ; гол. ред.: І. М. Коваль ; вступ. слово: І. М. Коваль, В. М. Хмарський . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 .
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: ІНУ
Історико-філологічного товариство
М. М. Ланге
Abstract: На час відкриття ІНУ у структурі університетів не було передбачено ані педагогічних інститутів, ані кафедр педагогіки, ані педагогічних курсів для підготовки вчителів. Якщо Харківський університет і Київський університет св. Володимира мали вже на той час досвід організації педагогічної освіти, то в ІНУ був лише аналогічний досвід Рішельєвського ліцею. З ініціативи М. М. Ланге склад Історико-філологічного товариства поповнив педагогічний відділ, до завдань якого входило вивчення стану навчання в середній школі, створення програм для історико-філологічних дисциплін, розгляд питань виховного впливу навчання. Передові викладачі гімназій покладали на названий відділ великі сподівання. Члени відділу виступали зі статтями на сторінках преси, готували доповіді й реферати до своїх засідань, організовували публічні лекції й відкриті диспути. Популярність педагогічного відділу зросла настільки, що навіть попечитель навчального округу раз у раз звертався до нього з проханням висловити думку з того чи іншого приводу гімназичного життя та взяти на себе завдання перепідготовки вчителів. На 1905–1907 роки припадають виступи педагогічного відділу ІНУ за реформу середньої школи. Його працівники надіслали уряду спеціальну декларацію про освіту й структуру школи. В ній лунали вимоги про потребу загального обов’язкового навчання, про те, щоб держава узяла на себе 60 відсотків витрат на освіту, про ліквідацію бюрократичного впливу на школи, про піднесення ролі шкільних педагогічних рад тощо.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9355
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154-162.pdf230.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.