Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9353
Title: Еволюція історичної науки. Історико-філологічний факультет.
Authors: Дьомін, Олег Борисович
Dyomin, Oleg B.
Citation: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Історія та сучасність (1865-2015) / ОНУ ім. І.І. Мечникова ; гол. ред.: І. М. Коваль ; вступ. слово: І. М. Коваль, В. М. Хмарський . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015 .
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: друга половина ХIX століття
історична наука в Одесі
Русистика
Історія давнього світу
Медієвістика
Нова історія
Сходознавство
Славістика
Візантиністика
Литуаністика
Україністика
Краєзнавство
Джерелознавство
Археографія
Археологія
Історіографія
Бібліографія
Етнографія
Церковна історія
Економічна історія
Історія міжнародних відносин
Abstract: Другу половину ХIX століття недаремно називають часом природознавства. І в Західній Європі, і в Російській імперії природознавчі науки переживали бурхливий розвиток, що зовні проявилося й у виникненні нових наук шляхом вичленування із старих дисциплін. Проте аналогічний процес відбувався і в гуманітарних науках. Гуманітарні науковці Росії, подібно до західноєвропейських, виходили на світовий рівень. Здебільшого це пояснювалося специфікою функціонування університетів Росії, які орієнтувались царською владою на розвиток в першу чергу гуманітарних дисциплін. Еволюція історичної науки в Новоросійському університеті демонструє приклад європейського шляху університетської науки в Російській імперії.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9353
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120-146.pdf306.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.