Останні додані

 • Про літературу, малярство і українську національну ідею (статті й есе різних років) 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Астропринт, 2008)
  У цю книгу увійшли окремі літературознавчі та мистецтвознавчі статті, а також публіцистичні есе, які в різні роки публікувалися в наукових збірниках та періодичних виданнях. Автор сподівається на те, що, зібрані докупи, ...
 • Художній світ доби Відродження (ідеї, образи, стиль) 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
  У посібнику висвітлюються проблеми, пов’язані з виникненням, поширенням і функціонуванням в європейській культурі XIV–XVI ст. художнього стилю, який одержав назву Відродження, або Ренесанс. Простежуються процеси, які ...
 • Історичні художні стилі доби Середньовіччя 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
  У пропонованому посібнику висвітлюється процес зародження, розвитку і занепаду трьох великих європейських художніх стилів, які функціонували у добу Середньовіччя: візантійського, романського і готичного. На матеріалі ...
 • Історичні європейські художні стилі 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  Мета і зміст спецкурсу «Історичні європейські художні стилі», його місце серед інших теоретичних дисциплін, які читаються студентам філо- логічних факультетів університетів. Важливість і актуальність ознайомлення ...
 • Бароко (доба, людина, стиль, художній світ) : посібник з історії світової художньої культури 

  Жаборюк, Анатолій Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  У книзі висвітлюються проблеми, пов’язані з виникненням, поширенням і функціонуванням в європейській культурі стилю бароко на рубежі XVI–XVII ст., який прийшов на зміну стильові Ренесансу, а в другій половині XVIII ст., ...
 • Русская литература 1801 – 1855 гг 

  Мусий, Валентина Борисовна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2010)
  Учебное пособие создано на основе лекционного курса, который читается студентам филологического факультета специальности «русский язык и литература». 1801-1855 годы представлены в нем как звено литературного процесса, ...