Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9319
Title: Концептуальні засади дослідження конвергенції сталого розвитку регіонів
Authors: Маслій, Наталя Дмитрівна
Джаджанідзе, Т. З.
Маслий, Наталья Дмитриевна
Maslii, Natalia D.
Citation: Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 грудня 2015 року м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин; гол. редкол. Т. О. Журавльова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – 519 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: конвергенція
регіон
дослідження
сталий розвиток
Abstract: Регіональна диференціація соціально-економічних процесів в Україні зумовлює потребу дослідження сутності та причин неоднорідності території країни в першу чергу у спроможності акумулювати фінансові ресурси для забезпечення сталого довгострокового розвитку. Під сталим розвитком при цьому будемо розуміти збалансований у соціальному, економічному та екологічному аспектах розвиток, який дозволяє у довгостроковій перспективі забезпечити високий рівень якості життя теперішніх та майбутніх поколінь.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9319
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
324-326.pdf477.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.