Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9284
Title: Функціонально-семантичний потенціал сингулярності числівника один в сучасній українській літературній мові (на матеріалі текстів правових документів)
Authors: Бронікова, С. В.
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: числівник
сучасність
українська літературна мова
Series/Report no.: ;Вип. 9
Abstract: Логічно поняття ‘один’, як слушно зауважують, є лише одним із рівноправних за значущістю понять з-поміж нескінченного ряду чисел, але мовне мислення ставить його на особливе місце. Як відомо, у системі української мови сингулярність протиставляється плюральності, а тому числівник ‘один’ входить як рівноправний член поряд із іншими засобами вираження сингулярності до опозиції ‘однина — множина’. Таким чином, йому притаманна категоріальна сема, яка й детермінує особливе його положення в мовній системі. Причому, на відміну від реалізації семи плюральності в досить широкому ряду числівників, сема сингулярності для одиниць лексичного рівня є домінантною власне тільки для числівника ‘один’ та похідних від нього іменників, прикметників, займенників.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9284
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123-129а.pdf229.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.