Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9266
Title: Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України
Authors: Заморов, Веніамін Веніамінович
Караванський, Юрій Вікторович
Рижко, Ірина Леонідівна
Zamorov, Veniamin V.
Заморов, Вениамин Вениаминович
Karavanskyi, Yurii V.
Караванский, Юрий Викторович
Рыжко, Ирина Леонидовна
Ryzhko, Iryna L.
Citation: Заморов, В. В. Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України : довідник / В. В. Заморов, Ю. В. Караванський, І. Л. Рижко ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 120 с. : іл.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: зоологія
систематика риб та їх різноманітність
визначення риб і круглоротих
діагностичні ознаки та вимірювання риб
коропоподібні (карпообразные) – Cypriniformes
короповидні (карповидные) – Cyprinoidei
коропові (карповые) – Сyprinidae
білоперий пічкур (белопёрый пескарь) – Romanogobio
марена – Barbus
підуст – Chondrostoma
рибець – Vimba
синець Ballerus
бистрянка – Alburnoides
верховодка – Alburnus
плітка – Rutilus
ялець – Leuciscus
головень (голавль) – Squalius Bonaparte
бобирець (бобырец) – Petroleuciscus (Kessler)
в'язь (язь) – Idus Heckel
білий амур (белый aмур) – Ctenopharyngodon Steindachner
товстолобик білий (гипофталмихтис) – Hypophthalmichthys Bleeker
товстолоб строкатий (apиcтиxтис) – Aristichthys Oshima
амур (чёрный амур) – Mylopharyngodon Peters
краснопірка (красноперка) – Scardinius Bonaparte
білизна (жерех) – Aspius Agassiz
чебачок (чебачок) – Pseudorasbora Bleeker
верховка (верховка) – Leucaspius Heckel Ет Kner
гольян (гольян) – Phoxinus Rafinesque
озерний гольян (озёрный гольян) – Eupallasella Dybouski
гірчак (горчак) – Rhodeus Agassiz
абраміс (абрамис) – Abramis Cuvier
плоскирка (густера) – Blicca Heckel
чехоня (чехонь) – Pelecus Agassіz
лин (линь) – Tinca Cuvier
короп (сазан) – Cyprinus Linnaeus
Abstract: Дисципліни «Зоологія», «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» викладаються для студентів, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» спеціальності «Біологія» і навчаються на біологічному факультеті. На практичних заняттях з курсу «Зоологія» студенти знайомляться з основами систематики риб, вчаться їх визначати. На великому спеціальному практикуму з іхтіології, проводяться практичні заняття по розділу «Визначення риб і круглоротих», де студенти закріплюють й заглиблюють знання за спеціальним курсом «Систематика риб та їх різноманітність», освоюють роботу з визначниками риб, розвивають навички відображення на папері зовнішньої форми риб та їхніх окремих структур як таксономічних ознак, засвоюють методи опису іхтіофауни водойм. Студенти знайомляться з систематикою розглянутих риб, записують їх українські й латинські назви, ареали розповсюдження, характерні таксономічні ознаки. Довідник допоможе студентам у визначені видів риб родини коропових, які зустрічаються у водоймах України, дасть можливість ознайомитись з основними рисами їх біології і розповсюдження. Риби родини коропових (Cyprinidae), ряду коропоподібних (Cypriniformes) – найбагатша на види родина, які живуть переважно в прісних водах (деякі з них можуть витримувати й осолонення вод). У сучасній світовій фауні нараховується близько 2420 видів коропових риб, які належать до 220 родів. Сучасна фауна костистих риб України включає до свого складу близько 58 видів 31 роду коропових. На сьогодні викопні рештки представників родини Cyprinidae відомі на території України у часовому діапазоні від пізнього міоцену до пізнього голоцену. У коропових відсутні щелепні зуби, однак у них є так звані глоткові зуби, які містяться на нижньоглоткових кістках. За їх допомогою їжа подрібнюється, а іноді й перетирається. Тіло коропових майже завжди вкрите лускою, на голові луски немає. Спинний плавець один. Деякі види мають вусики, але їх не більше двох пар. Плавальний міхур ділиться на дві частини: передню – меншу і задню – більшу. Представників родини розрізняють за формою тіла, будовою і кількістю глоткових зубів, формою та розміщенням плавців. Коропові – надзвичайно різноманітна група риб. Деякі з них живуть тільки в холодних, добре насичених киснем водах, але багато риб віддають перевагу теплим водам з низьким вмістом кисню. Для коропових риб не властиві міграції на значні відстані. Самки відкладають велику кількість ікри і після її запліднення ніякої турботи про неї не виявляють. Серед коропових багато видів, які не досягають значних розмірів, тому не мають промислового значення. Проте, чимало серед них і таких, що є важливими об'єктами промислу і штучного розведення [Фауна України, 1981, 1983]. Систематичне положення риб, краткий опис їх біології та розповсюдження були взяті з монографії Ю. В. Мовчана «Риби України» [Мовчан, 2011].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9266
Appears in Collections:Довідкові видання БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CYPRINIDAE.pdf6.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.