Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9265
Title: Риби придунайських озер України
Authors: Заморов, Веніамін Веніамінович
Кулікова, Оксана Вікторівна
Радіонов, Денис Борисович
Заморова, Марія Панасівна
Заморов, Вениамин Вениаминович
Zamorov, Veniamin V.
Radionov, Denys B.
Радионов, Денис Борисович
Citation: Риби придунайських озер України : довідник / В. В. Заморов [та ін.] ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2015. – 263 с.
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: зоологія
систематика риб та їх різноманітність
іхтіологічні дослідженя
види риб, які зустрічаються в придунайських озерах України
діагностичні ознаки та вимірювання риб
іхтіофауна придунайських озер
систематичне положення, біолого-екологічна характеристика риб
осетрові – Acipenseridae
вугреподібні – Anguilliformes
оселедцеподібні – Clupeiformes
коропоподібні – Cypriniformes
Головень – Squalius
Бобирець – Petroleuciscus
В’язь – Idus
Плітка – Rutilus
Краснопірка – Scardinius
Підуст – Chondrostoma
Верховодка – Alburnus
Верховка – Leucaspius
Гольян – Phoxinus
Рибець – Vimba
Плоскирка – Blicca
Лящ – Abramis
Синець – Ballerus
Білизна – Aspius
Товстолобик білий – Hypophthalmichthys
Товстолобик строкатий – Aristichthys
Чехоня – Pelecus
Звичайний гірчак – Rhodeus
Чебачок – Pseudorasbora
Пічкур – Gobio
Марена – Barbus
Білий амур – Ctenopharyngodon
Короп – Cyprinus
Карась – Carassius
Лин – Tinca
в’юнові – Cobitidae
Щипавка – Cobitis
Золотиста щипавка, Сабанєєвія – Sabanejewia
В’юн – Misgurnus
сомові – Siluridae
Abstract: Дисципліни «Зоологія», «Систематика риб та їх різноманітність» і «Великий спеціальний практикум. Визначення риб і круглоротих» викладаються для студентів, які отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» спеціальності «Біологія» і навчаються на біологічному факультеті. На практичних заняттях з курсу «Зоологія» студенти знайомляться з основами систематики риб, вчаться їх визначати. На великому спеціальному практикумі з іхтіології, проводяться практичні заняття з розділу «Визначення риб і круглоротих», де студенти закріплюють й поглиблюють знання за спеціальним курсом «Систематика риб та їх різноманітність», освоюють роботу з визначниками риб, розвивають навички відображення на папері зовнішньої форми риб і їхніх окремих структур як таксономічних ознак, засвоюють методи опису іхтіофауни водойм. Студенти знайомляться із систематичним положенням розглянутих риб, записують їх українські й латинські назви, ареали розповсюдження, характерні таксономічні ознаки. Довідник допоможе студентам у визначені видів риб, які зустрічаються в придунайських озерах України, дасть можливість ознайомитись з основними аспектами їх біології і екології. В основу цього навчального видання покладені результати іхтіологічних досліджень співробітників кафедри гідробіології та загальної екології біологічного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на придунайських озерах у 2001-20012 рр. [Заморов, Джуртубаев, и др., 2014]. Систематичне положення риб, краткий опис їх біології і екології були взяті з монографії Ю. В. Мовчана «Риби України» [Мовчан, 2011].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9265
Appears in Collections:Довідкові видання БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fish_dunai_lake.pdf5.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.