Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9255
Title: Науково-теоретичне обґрунтування вимовних норм української літературної мови (кінець XIX — початок ХХ ст.)
Authors: Шонц, Олена Павлівна
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: вимовні норми
українська літературна мова
Series/Report no.: ;Вип. 10
Abstract: Процес формування літературних вимовних норм розпочався з часу появи нової української літературної мови. Становлення української орфоепії гальмувалося суспільно-історичними та політичними умовами (поділ України на Східну і Західну, заборона використання української мови як літературної). Виробленню орфоепічних норм передувало формування орфографічних норм. Вимовні риси складалися пізніше, ніж правописні, і останні накладали певний відбиток на орфоепічні норми. Оскільки у XIX столітті існувало два варіанти літературної мови – східноукраїнський і західноукраїнський, – усталення вимовних норм відбувалося відповідно до двох основ – наддніпрянської і наддністрянської. Це засвідчують рукописи і першодруки нової української літературної мови, у яких відбиті вимовні особливості, а згодом – і наукові праці та граматики, у яких визначались, обґрунтовувались і закріплювались норми української літературної вимови.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9255
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146-157.pdf208.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.