Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9244
Title: Евристичне сприйняття семантики іншомовних звуконаслідувань (на матеріалі української та японської мов)
Authors: Бондаренко, Оксана Iванівна
Citation: Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana
Issue Date: 2000
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: семантика іншомовних звуконаслідувань
ономатопоетома
мовна ономатопея
фонема
Series/Report no.: ;Вип. 10
Abstract: У світовій і вітчизняній лінгвістиці немає, мабуть, більш привабливої та дослідженої, а з іншого боку - більш складної й суперечливої проблеми, ніж проблема звуконаслідування в мові. Їй присвячено тисячі статей і десятки монографій учених у багатьох країнах світу. А той факт, що питань звуконаслідування торкалися у своїх працях такі корифеї світового мовознавства, як В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, О. I. Бодуен де Куртене, М. С. Трубецькой, Л. Блумфілд, Е. Бенвеніст, О. М. Пешковський, О. О. Потебня, Л. В. Щерба, Р. Якобсон та ін., яскраво свідчить про їх вагомість як для лінгвістики загалом, так і для вирішення цілої низки концептуальних мовознавчих проблем, пов'язаних, зокрема, з питаннями походження мов, розвитку їх фонетичних систем, наявності взаємозв'язку між фонемами й семантикою (тобто між позначенням та позначеним) в окремих мовах і т. ін. Саме остання проблематика й стала тим загальним фоном, на якому ми спробували експериментально дослідити проблему евристичного сприйняття семантики іншомовних звуконаслідувань носіями неспор іднених - української та японської - мов. Короткий виклад деяких результатів проведеного нами лінгвістичного експерименту і є головною метою даної статті.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9244
Appears in Collections:Записки з українського мовознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50-61.pdf264.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.