Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9201
Title: Вимова приголосних звуків українськими респондентами ПМР: норма та девіації
Other Titles: Произношение согласных звуков украинскими респондентами ПМР: норма и девиации
Pronunciation of consonants by Ukrainian respondents of PMR: norm and deviation
Authors: Дружинець, М. Л.
Дружинец, М. Л.
Druzhynets, M. L.
Citation: Слов’янський збірник
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: соцопитування
стійкі та слабкі норми вимови
девіації
глухі
дзвінкі приголосні
префікси роз-, без-, з-
звуки [в], [й], [д̑з] та [д͡ж]
соцопрос
устойчивые и слабые нормы произношения
девиации
глухие
звонкие согласные
приставки роз-, без-, з-
opinion poll
steady and weak norms of pronunciation
deviation
voiced consonants
voiceless consonants
prefixes роз-, без-, з-
sounds [в], [й], [дз], [дж]
Series/Report no.: ;Вип. 20
Abstract: У статті зроблена спроба виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті порушення норм орфоепії, зокрема вимови дзвінких перед глухими та в кінці слова, глухих перед дзвінкими, префіксів роз-, без-, з- перед глухими (крім шиплячих), [в], [й] на початку слова перед приголосним, у кінці слова після голосного та в середині слова після голосного перед приголосним, [д̑з] та [д͡ж]. На основі соцопитування (запис на аудіоносії) виокремлено стійкі та слабкі норми вимови, вказано важливі вимовні проблеми та їх органічність, що засвідчена історією. Соцопитування проведено в Придністровському державному університеті імені Т. Г. Шевченка (м. Тирасполь, ПМР).
В статье осуществляется анализ и описание девиаций, возникающих в результате нарушения орфоэпических норм, в частности произношения звонких перед глухими и в конце слова, глухих перед звонкими, приставок роз-, без-, з- перед глухими (кроме шипящих), [в], [й] в начале слова перед согласным, в конце слова после гласного и в середине слова после гласного перед согласным, [д̑з] та [д͡ж]. На основе соцопроса (запись на аудионосителе) выделены устойчивые и слабые нормы произношения, указаны важные орфоэпические проблемы. Соцопрос проведен в Приднестровском государственном университете имени Т. Г. Шевченко (г. Тирасполь, ПМР).
The article attempts to identify, analyze and describe the deviations that result from violations of orthoepic norms, in particular while pronouncing voiced consonants in front of the voiceless ones and at the end of the word; voiceless consonants in front of the voiced ones; prefixes роз-, без-, з- in front of the voiceless ones (except sibilants); [в], [й] at the beginning of the word before the vowel; at the end of the word after the vowel and in the middle of the word after the vowel before the consonant [дз] [дж]. Basing on the poll (recording) steady and weak norms of pronunciation have been singled out; important pronunciation problems and their organic character have been pointed out. The opinion poll was conducted in the Transnistrian State University named after Taras Shevchenko (Tiraspol, PMR).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9201
Appears in Collections:Слов’янський збірник

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71-84.pdf357.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.