Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorМузичко, Олександр Євгенович-
dc.contributor.authorMuzychko, Oleksandr Ye.-
dc.contributor.authorМузычко, Александр Евгеньевич-
dc.date.accessioned2016-12-28T08:53:14Z-
dc.date.available2016-12-28T08:53:14Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationАрхів. Історія. Сучасність / Одеська обл. держ. адміністрація [та ін.] . – Одеса : Апрель, 2016 . – (Праці Державного архіву Одеської обл. ; Т.45) .Вип. 2 : Матеріали II Міжнародної науково-практичної конф., присвяч. 95-річчю Державного архіву Одеської обл. (1920-2015), Одеса, 3-4 вересня 2015 р.uk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9156-
dc.description.abstractВ історіографічних дослідженнях важливе значення мають «інтимні» джерела - епістолярій, щоденники і, меншою мірою, мемуари, позаяк вони найчастіше є спробою авто-апологетики. У щоденниках перед нами відкривається не лише творча лабораторія історика, але й приватний світ, повсякденність, внутрішні переживання. Як правило, лише частково інформація з щоденників присутня й в інших джерелах. В будь-якому разі дані з щоденників дозволяють верифікувати іноді заплутані факти. Кількість щоденників взагалі і щоденників істориків зокрема у фондах Державного архіву Одеської області (далі - ДАОО) є незначною. Жоден з них не став предметом археографічної публікації. Серед щоденників істориків безумовно перше місце серед фондів ДАОО слід відвести розлогим та «багатошаровим» записам засновника одеської історіографії А. Скальковського. Хоча і не опубліковане, це джерело досить ретельно опрацьовано в працях його біографів. Меншою мірою це можна твердити про аналогічну пам'ятку з фондів ДАОО - щоденникові записи професора російської історії Новоросійського університету Івана Андрійовича Линниченка (1857-1926). Хоча по формі це є саме щоденник, тобто записи, що з'явились під час зафіксованих подій, формула «щоденникові записи» відображає невпорядкованість, певну хаотичність тексту, що навряд чи призначався для друку, а мав бути допоміжним джерелом при написанні в подальшому мемуарів (як це часто бувало в інших випадках).uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseries;Вип. 2-
dc.subjectфонди Державного архіву Одеської областіuk
dc.subjectщоденники істориківuk
dc.subjectпрофесор російської історії Новоросійського університетуuk
dc.subjectІван Андрійович Линниченкоuk
dc.titleЩоденник історика І. А. Линниченка: походження, архівна "доля", джерелознавчий потенціалuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
216-221.pdf505.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.