Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/909
Title: Вторинні тексти: породження та види (огляд літератури до проблеми)
Authors: Насталовська, Ірина Вікторівна
Насталовская, Ирина Викторовна
Nastalovska, Iryna V.
Citation: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 481-485
Abstract: Цілісність тексту та завершеність процесу текстотворення передбача є, що майже жоден з елементів його структури не може існувати окремо, бути заміщеним, виключеним або розвинутим додатково; його включено в загальну єдину систему, жорстко обмежену у часі та просторі, інакше кажучи, текстова система має закритий характер. Незважаючи на це, зміст або його певну частину, що міститься у текст і, можна сформулювати чи то повно та розгорнуто, чи то стисло, або компресовано. Дана стаття присвячена оглядові літератури з питань породження вторинних текстів, зокрема компресії текстів. Породження тексту є “складний інтенційно, інтерактивно й ситуац ійно зумовлений психічний процес формування висловлення на підставі мовної здатності людини, її мовної, комунікативної й культурно ї компетенції”. Протилежним до процесу породження тексту є процес його сприйняття та розуміння. В сучасній психолінгвістиці розуміння визначають як спонтанний психічний процес, що проті- кає в природних умовах та приводить до формування в носіїв мови та культури проекції тексту як ментального утворення, що лише частково піддається вербалізації.
Description: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/909
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_481-485+.pdf52.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.