Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9074
Title: Інтерсуб’єктивність художніх світів письменників-постмодерністів у сучасному компендіумі
Authors: Малиновський, Артур Тимофійович
Citation: Слово і час : науковий журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Саєнко В. Сучасна українська література: компендіум. - Одеса: Астропринт, 2014. - 352 с
рецензія
Саєнко, Валентина Павлівна
Сучасна українська література: компендіум
Series/Report no.: ;№ 8
Abstract: Завершений погляд на незавершений феномен із яскравими ознаками мінливості, принципової несталості, темпоральності - украй проблематичне явище у студіях із гуманітаристики. Немов усупереч цій тенденції рецензований нами компендіум із сучасної літератури стверджує протилежне. Запропоновано цілісну концепцію літературного процесу постмодерної доби. Та найголовнішим тут видається прикметність почерку, особистісність літературознавчого стилю, що послідовно зчеплює висвітлення персоналій майстрів українського художнього слова та водночас унаочнює ледь-ледь помітні на поверхні іманентні закони та органічні властивості літературного періоду й історико-культурної епохи. Без перебільшення можу констатувати: далеко не кожна сучасна наукова розвідка - чи то монографія, чи підручник, чи посібник - є настільки “авторським”, зіндивідуалізованим, просякнутим інтимізацією сокровенного діалогу із читачем, на який накладається власне літелатупна антпопопогія подій фактів біографій письменницьких доль
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9074
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
115-123.pdf240.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.