Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9045
Title: Види деліктів залежно від ступеня вини у деліктному праві США
Authors: Борисова, Ю. Є.
Citation: Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 23-25 листопада 2016 року м. Одеса : [збірник] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. О. Нігреєва. – Одеса : Астропринт, 2016.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: делікти
право
докази
доктрини
США
Abstract: У деліктному праві США, залежно від ступеня вини, розрізняються умисні делікти та делікти, що кваліфікуються як недбалість. Особа діє з умислом завдати шкоду, якщо вона бажа є завдати своїми діями шкоду іншій особі або якщо особа у значному ступені впевнена у тому, що така шкода настане. Тобто при вчиненні умисного делікту завдання шкоди можна передбачити з великим ступенем вірогідності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9045
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66-68.pdf86.73 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.