Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9040
Title: Про особу злочинця як структурний елемент криміналістичної характеристики злочинів проти довкілля
Authors: Нарожна, Олена Володимирівна
Нарожная, Елена Владимировна
Narozhna, Olena V.
Citation: Процесуальні та криміналістичні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 14 квітня 2016 р. / Одеський держ. ун-т внутр. справ . – Одеса : Одеський держ. ун-т внутрішніх справ (ОДУВС), 2016.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: злочини проти довкілля
криміналістична характеристика злочинів
екологічні злочини
Abstract: При дослідженні будь-якої приватної методики розслідування виникає потреба звернутися до криміна-лістичної характеристики злочинів, оскільки вона традиційно входить до структури такої методики, а деякі науковці виносять її як структурний елемент на перше місце [1, с. 692; 2, с. 7; 3, с. 340; 4, с. 546]. Поняття та значення криміналістичної характеристики злочинів розглядалося, досліджувалося у багатьох наукових працях, їй були присвячені окремі конференції, але ще залишається достатньо “білих плям” щодо аналізу цієї наукової категорії взагалі, та при визначенні поняття та структурних елементів у криміналістичній характеристиці злочинів проти довкілля (екологічних злочинів), зокрема.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9040
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237-239.pdf243.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.