Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/902
Title: ІННОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР АМЕРИКАНСЬКИХ КОМПОЗИТНИХ МОДЕЛЕЙ (НА МАТЕРІАЛІ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ США)
Authors: Скляренко, Олексій Михайлович
Скляренко, Алексей Михайлович
Skliarenko, Oleksii M.
Citation: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 547-553
Abstract: Будь-яке складне слово як синтетична назва історично сягає дво-або кількаслівної синтаксичної конструкції. В. М. Жирмунський зазначає: "Будь-яке складне слово в минулому або становило словосполучення, або було побудовано за моделлю словосполучення минулого часу" [3: 144]. Складні слова утворюються на основі найрізноманітніших словосполучень, і зв'язок складного слова зі словосполученням очевидний [2: 40]. Багато складних топонімів виникли із словосполучень і можуть набувати ознак цільнооформленості поступово. Правила орфографії та пунктуації відбивають лише невелику частину тих трансформацій, які реально здійснюються в мові.
Description: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/902
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_547-553+.pdf84.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.