Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9001
Title: Системоутворюючі чинники сучасної фірми
Authors: Горняк, Ольга Василівна
Horniak, Olha V.
Горняк, Ольга Васильевна
Citation: Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-24 вересня 2016 р. / / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ; відп. ред. О. В. Горняк. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2016. – 92 с.
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Р. Коуз
економічна діяльність
ринок
фірма
розвиток
Abstract: Сучасний етап розвитку економіки характеризується важливими зрушеннями на всіх її рівнях. На мікроекономічному рівні ці зміни є особливо відчутними, оскільки не тільки значно зростає роль фірми в економічній системі, але й з’являються її нові організаційні форми, кардинально змінюється структура і, що особливо важливо, зміщуються акценти у її системоутворюючих чинниках. Якщо на попередніх етапах головними системо утворюючими чинниками фірми, на думку відомих економістів-теоретиків, були перш за все поділ праці та спеціалізація, а координація та мотивація знаходилися на другому плані, то в умовах постіндустріальної економіки якраз останні стають визначальними.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9001
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-16.pdf182.62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.