Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8979
Title: Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах
Authors: Білик, Павло Петрович
Миколенко, Олександр Іванович
Миколенко, Олена Миколаївна
Смітюх, Андрій Володимирович
Степанова, Тетяна Валеріївна
Степанов, Сергій Валерійович
Стукаленко, Віктор Авксентійович
Стукаленко, Ольга Володимирівна
Чайковська, Валентина Володимирівна
Билык, Павел Петрович
Миколенко, Александр Иванович
Миколенко, Алена Николаевна
Смитюх, Андрей Владимирович
Степанова, Татьяна Валерьевна
Степанов, Сергей Валерьевич
Стукаленко, Виктор Авксентьевич
Стукаленко, Ольга Владимировна
Чайковская, Валентина Владимировна
Bilyk, Pavlo P.
Mykolenko, Oleksandr I.
Mykolenko, Olena M.
Smitiukh, Andrii V.
Stepanova, Tetiana V.
Stepanov, Serhii V.
Stukalenko, Viktor A.
Stukalenko, Olha V.
Chaikovska, Valentyna V.
Citation: Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах / П. П. Білик [та ін.]; за заг. ред. О. І. Миколенка. – Одеса : Фенікс, 2016. – 341 с.
Issue Date: 2016
Keywords: правова регламентація
механізми правової регламентації
публічне право
приватне право
адміністративне право
Abstract: Запропонована монографія рекомендована для аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості. Монографію присвячено аналізу механізмів публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально- культурній та господарській сферах. У дослідженні аналізуються сучасні наукові підходи щодо визначення понять «правова регламентація» та «механізми правової регламентації», визначається роль публічного та приватного права в регулюванні суспільних відносин, характеризуються функції адміністративного права, розкриваються особливості адміністративно-правового та господарсько-правового регулювання публічних і приватних відносин в Україні, а також аналізується світовий досвід у цій сфері.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8979
ISBN: 978-966-928-062-6
Appears in Collections:Монографії ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikolenko_zag_red.pdf3.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.