Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/895
Title: Деякі засоби оптимізації та інтенсифікації методів навчання читання оригінального тексту професійної спрямованості в економічному ВНЗ
Authors: Мойсеєнко, Наталія Григорівна
Сізова, Любов Володимирівна
Мойсеенко, Наталия Григорьевна
Moiseienko, Nataliia H.
Citation: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;C. 274 - 277.
Abstract: Процес глобалізації, що охопив на сучасному етапі всю світову спільноту, привів до формування нових пріоритетів у сферах політики, економіки, культури та освіти. Активізувались ділові та економічні зв'язки України з країнами дальнього зарубіжжя, змінився сам характер української економіки. Щоб встигати за вимогами часу, сучасний фахівець з економіки повинен вміти працювати з економічною літературою, здобувати необхідну інформацію з іноземних газет та журналів, володіти навичками аудіювання, вільного усного та пись- мового спілкування. Таким чином, об'єктивно на початку 1990-х років постає питання про необхідність внесення змін у програми з вивчення іноземних мов в економічному ВНЗ, вони спрямовуються на прагматичні потреби майбутніх фахівців, стають більш професійно орієнтованими. Сьогодні вони базуються на компетентнісному підході, який передбачає розвиток таких компетенцій, як лінгвістичної, мовленнєвої, соціально-політичної, інформаційної, соціо-культурної, загальноосвітньої.
Description: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/895
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_274-277+.pdf69.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.