Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/889
Title: МОВНІ ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ВІЙНА І ВЕЛИКА БРИТАНІЯ В АВТОБІОГРАФІЇ ТА МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ
Authors: Єрьоменко, Світлана Василівна
Citation: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 422-430
Abstract: У даній статті концепт розглядається як ментальне утворення, одиниця свідомості, яка є результатом пізнавальної діяльності людини і вербалізується за допомогою найрізноманітніших мовних засобів; аналіз значення мовних одиниць уможливлює виділення ознак концепту, які складають його структуру [1, 4, 5]. Аналізовані концепти визначаються нами як індивідуальні, сформовані у результаті пізнавальної діяльності окремої особистості (Вінстона Черчилля), що реалізуються у різножанрових мовленнєвих контекстах (автобіографія та мемуари Вінстона Черчилля).
Description: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/889
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_422-430+.pdf99.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.