Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/886
Title: КОМПЛЕКСНІ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАЙМЕНУВАНЬ БРИТАНСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ
Authors: Богачова, H. А.
Citation: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;C. 390 - 394.
Abstract: Складаючи частину творчого процесу відтворення фільму, но- мінативний акт передбачає естетичне відношення до дійсності. Життєво-естетична позиція авторів фільму знаходить своє відображення в образній системі, куди входить і заголовок. Створюючи предмет мистецтва, митець не тільки зображує, але й виражає, дає ситуації свою власну змістовну інтерпретацію, тим самим впливаючи на уявність глядача й змушуючи його самостійно розкривати підтекст. Таким чином, заголовкам у тій або іншій мірі властива прагматична направленість, тобто вони мають контактноустанов-люючу функцію й містять у собі привернення уваги глядача до фільму.
Description: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/886
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_390-394+.pdf97.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.