Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/873
Title: ДЕЯКІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
Authors: Григорович, Олена Володимирівна
Citation: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С. 37-40
Abstract: У зв'язку з широкими соціально-економічними перетвореннями, що мають місце у нашій країні та у світі в цілому, питання модернізації освіти стає необхідним та важливим з точки зору проблеми інтеграції української системи вищої освіти у світовий освітній простір та входження України до Болонського процесу. Відповідно до загальноприйнятої в Європі системи педагогічних понять парадигма освіти має бути переглянута з позиції компетентнісного підходу. Вона повинна бути орієнтованою на формування потреб у постійному поповненні та оновленні знань, удосконаленні вмінь та навичок, їхньому закріпленні та перетворенні в компетенції. Компетенція — це сукупність знань, умінь, навичок та віднош
Description: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/873
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_37-40+.pdf57.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.