Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8726
Title: Film editing as a method of constructing the text in the prose by Geo Shkurupiy
Other Titles: Монтаж як спосiб конструювання тексту у великiй прозi Ґео Шкурупiя
Монтаж как способ конструирования текста в большой прозе Гео Шкурупия
Authors: Tombulatova, Iraida I.
Томбулатова, Іраїда Ігорівна
Томбулатова, Ираида Игоревна
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: film editing
futurism
futuristic prose
монтаж
футуризм
футуристична проза
Series/Report no.: ;Вип. 21.
Abstract: The article proves that film editing is widely used by Geo Shkurupiy in his futuristic prose. The examples which are given are taken from his three novels and a story, and they show the way the writer created a literary artistic world with the help of film editing. This technique is used to construct the macrotext asa well as microtext. This study analyses the way in which the texts are constructed and cocludes that these texts resemble film scripts a lot. The case is qute outstanding as the researchers can find out that the features of two kinds of art (cinematography and literature) are combined in literary text. Also it must be mentioned that it was innovative enough for the art at the beginning of the XXth century as film editing (and cinematography itself) was quite a new phenomenon in the world of art
У статті йдеться про роль монтажу у конструюванні футуристичної великої прози. Монтаж виявляється одним з основних способів, яким послуговується український письменник-футурист Ґео Шкурупій у роботі над своїми романами та повістю. Спираючись на його літературнокритичні матеріали (статті й маніфести), досліджено, які переваги має монтаж у процесі створення тексту, та як ці ідеї відбиваються у створених ним художніх творах, чи послідовно автор дотримується тих теоретичних засад, які сам проголошує важливими для конструювання прозового тексту. У статті наводяться приклади того, як саме автор використовує цей принцип у своїй великій прозі (романи «Двері в день», «Міс Адрієна», «Жанна-батальйонерка», повість «Штаб смерти»). Показано, що монтаж письменник використовує як на рівні архітектоніки, так і на рівні розробки сюжетної дії. Зазначено, що таким чином деякі тексти (наприклад, повість «Штаб смерти») стають формально близькими до сценарію, який є типовим жанром у кіноіндустрії. Открім цього, визначено, що монтаж, більш характерний для створення кінотекстів, стає наскрізним засобом конструювання текстів у великій прозі українського футуриста. Такий підхід до роботи з літературними текстами на початку ХХ століття був достатньо незвичним, що зумовлює новаторство підходу Ґео Шкурупія до створення текстів, оскільки монтаж, запозичений із кіномистецтва, на період першої третини ХХ століття тільки починав свій шлях у літературних творах на рівні свідомого його використання у них саме задля формального конструювання літературного тексту, побудови його сюжетного фактажу (адже футуристи наголошували на тому, що виключно фіксують дійсність та мають справу з фактами, з яких вони створюють певну конструкцію тексту). Все це доводить те, що український футуризм, як нове мистецтво, не тільки абсорбував ідеї футуризму інших національних літератур, але й мав свої характерні особливості поетики, що репрезентує творчий доробок одного з найяскравіших його представників — Ґео Шкурупія.
В статье проанализирована роль монтажа в конструировании футуристической крупной прозы. Монтаж стал одним из основных способов, который использовал писатель-футурист Гео Шкурупий в работе над своими романами и повестью. В статье приведены примеры того, как именно автор использует этот принцип в своей большой прозе, что, в свою очередь, говорит о новаторстве его подхода к созданию текстов, так как монтаж, позаимствованный из киноискусства, в первые десятилетия ХХ века только начинал заявлять о себе в литературных произведениях на уровне сознательного его использования в них именно для формального конструирования литературного текста.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8726
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
142-149.pdf124.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.