Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8713
Title: Системне визначення категорії «менеджмент»
Other Titles: Системное определение категорий «менеджмент»
Systemic definition of management category
Authors: Кузнєцов, Едуард Анатолійович
Кузнецов, Эдуард Анатольевич
Kuznietsov, Eduard A.
Citation: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: менеджмент
професійна система менеджменту
системні категорії
економічна організація
управлінський процес
компоненти управлінського процесу
профессиональная система менеджмента
системные категории
экономическая организация
управленческий процесс
компоненты управленческого процесса
management
management professional system
systemic categories
economic organization
management process
components of management process
Series/Report no.: ;Т. 14, вип. 3 (31)
Abstract: В статті розглядаються проблеми визначення категорії «менеджмент» в умовах формування професійної системи менеджменту. Висвітлюється системне бачення категорії «менеджмент» представниками дослідницької думки управлінської науки і практики. Приділяється увага також визначенню економічної організації як базовому соціально-економічному середовищі діяльності сучасного менеджменту. Значна увага приділяється визначенню управлінського процесу та його основних компонентів в системі ефективної роботи менеджменту економічної організації.
В статье рассматриваются проблемы определения категории «менеджмент» в условиях формирования профессиональной системы менеджменту. Определяется системное видение категории «менеджмент» представителями исследовательской мысли управленческой науки и практики. Уделяется внимание также определению экономической организации как базовой социально-экономической среде деятельности современного менеджмента. Значительное внимание уделяется определению управленческого процесса и его основных компонентов в системе эффективной работы менеджмента экономической организации.
Issues of management category definition in the conditions of management professional system development are viewed in the article. The systemic vision of mana-gement category is defined by the research representatives of management science and practice. The attention was focused to the definition of economic organization as the basic socio-economic milieu of modern management activities. It was placed emphasis to the management process category definition and its main components in the system of effective work of economic organization’s management.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8713
Other Identifiers: УДК 658
Appears in Collections:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-24.pdf494.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.