Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/871
Title: ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО СОЦІОЛОГА В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Authors: Марчук, Ірина Петрівна
Citation: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна
Issue Date: 2009
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;С.159-167
Abstract: Як підкреслюють науковці І. Закатова, Т. Зуйкова, особливу увагу слід приділити іншомовній комунікативній підготовці майбутніх соціологів, оскільки володіння іноземною мовою в рамках обміну досвідом із зарубіжними колегами стає необхідною умовою в роботі вітчизняного соціолога. При цьому йдеться не про формування елементарних навичок іншомовної комунікації, а про володіння спеціальною лексикою в межах вимог професійної діяльності соціолога. У вимогах до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки соціолога відмічено, що загальною "метою викладання та вивчення іноземної мови є підготовка студентів до ефективної комунікації у їхньому акдемично-му та професійному оточенні". Означена дисципліна спрямована на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей іноземною мовою і таке інше (тобто формування процедурних знань, що сприяє розвитку здатності студентів після закінчення курсу самостійно користуватися навчальними можливостями).
Description: Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/871
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_159-167+.pdf87.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.