Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/869
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКнязян, Маріанна Олексіївна-
dc.date.accessioned2010-10-13T06:37:01Z-
dc.date.available2010-10-13T06:37:01Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationМiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiнаuk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/869-
dc.descriptionМiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) Збiрник наукових праць, 19-20 лютого 2009 р. / Мiжнародна наук.-практ. конф. з питань методики викладання iноземної мови пам'ятi проф. В.Л.Скалкiна(6;2009;Одеса) ; вiдп. ред.: С. В. Плотницька ; гол. редкол.: Лiдiя Миколаївна Голубенко ; кол.авт. ОНУ iм. I.I. Мечникова, Фак. романо-германської фiлологiї . - Одеса : Астропринт, 2009. - 587 с.uk
dc.description.abstractЯк неодноразово стверджували науковці (Ж. Делор, В. Кремень, І. Зязюн), початок XXI століття відзначається активним переходом людства від індустріальної до когнітивної цивілізації, в контексті якої принципового значення набуває володіння комунікативною ком- петентністю як засобом спілкування, особистісного самозростання та виховання молодого покоління, котре й творитиме світ протягом цього століття. У смисловому полі цієї проблеми виникає необхідність висвітлення методологічних засад викладання іноземних мов, що забезпечує теоретичний базис для створення інноваційних педагогічних технологій та прийомів, сприяє реалізації цілей Болонського процесу, закладає орієнтири для професійного саморозвитку викладачів.uk
dc.publisherАстропринтuk
dc.relation.ispartofseries;С. 128 - 135.-
dc.titleМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ХХІ СТОЛІТТІuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4_conf_skalkina_128-135+.pdf87.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.