Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8645
Title: Недовіра іншим як проблема особистісної самореалізації
Authors: Богданович, Г. О.
Citation: Розквітання / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. загальної психології та психології розвитку особистості, Наукове студ. т-во "Розквітання" . – Одеса, 2008 . Вип. 1 : Соціально-психологічний та культурно-історичний потенціал особистості: матеріали конф. молодих науковців, 26 квітня 2008 р . – 2008.
Issue Date: 2008
Keywords: особистість
недовіра
самореалізація
Abstract: На даний момент в психологічній літературі не існує єдиної концепції самореалізації особистості, а також єдиного підходу щодо визначення цього поняття. Деякі дослідники продовжують вважати самореалізацію явищем, яке природно детерміноване та обумовлює індивіда актуалізувати свої потенціальні можливості. Інша точка зору стосовно питань самореалізації виходить з того, що домінуючим фактором в реалізації особистості свого потенціалу виступають не природні задатки людини самі по собі, а сформовані зовнішньою середою особистісні якості, цінності, настанови, які виступають як продукти соціалізації та становлення особистості.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8645
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Богданович Г.pdf54.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.