Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8496
Title: Способи подачі новин про літературу журналістами інформаційних агентств (УНІАН та РІА новости)
Authors: Стеблина, Наталія Олександрівна
Стеблина, Наталия Александровна
Steblyna, Nataliia O.
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: порядок денний ЗМІ
способи подачі новин
ступінь присутності літературного життя на стрічках новин ІА
формування компетентності читача та його смаків
повестка дня СМИ
способы подачи новостей
степень присутствия литературной жизни на лентах новостей ИА
формирование компетентности читателя и его вкусов
agenda of mass-media
ways of news feeding
degree of literature topics presence in the news
formation of readers’ tastes and competence
Series/Report no.: ;Вип. 18.
Abstract: В статті прослідковується залежність між способом подачі новин про літературу та низьким рівнем читання у сучасному українському суспільстві. На основі контент-аналізу робляться спостереження щодо незначного ступеня присутності матеріалів про літературне життя, пор івняно із новинами на інші теми (кримінал, політика та ін.). Увага прид іляється і подачі матеріалів про літературу, зокрема проблемі трансформац ії вихідного повідомлення у новину, використанню прийомів, що можуть оживити новину, зробити її доступною та цікавою для читача.
В статье прослеживается зависимость между способом подачи новостей о литературе и низким уровнем чтения в современном украинском обществе. На основе контент-анализа делаются наблюдения о незначительной степени присутствия материалов о литературной жизни, сравнительно с новостями на другие темы (криминал, политика и т. д.). Внимание уделяется и подаче новостей о литературе, а именно проблеме трансформации исходящего сообщения в новость, использованию приемов, которые могут оживить новость, сделать ее доступной и интересной для читателя.
The dependence between the ways of news feeding and low level of reading in modern Ukrainian society is defined in the article. The materials about literature are in minor degree compared with other topics (crime, politics); such observations based on the content-analysis. Attention is paid on the literature news feeding; specifically the problem of outgoing message transformations into the news is considered. The ways of text animating are also studied.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8496
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cтеблина.pdf161.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.