Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8426
Назва: З історії дослідження грунтів північно-західного Причорномор’я (1957-1961 рр .)
Інші назви: Из истории исследования почв северо-западного Причерноморья (1957-1961 гг .)
From the history of the study of soils Northwest Black Sea Region (1957-1961)
Автори: Попельницька, Наталія Олександрівна
Попельницкая, Наталья Александровна
Popelnytska, Nataliia O.
Бібліографічний опис: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Дата публікації: 2015
Видавництво: Одеський нац. ун-т
Ключові слова: історія
ґрунти
великомасштабне обстеження
північно-західне Причорномор’я
история
почвы
крупномасштабные обследования
северо- западное Причерноморье
history
soils
large-scale study
northwestern Black Sea
Серія/номер: ;Т. 20, Вип. 4(27); С. 112-118.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена розвитку ґрунтознавчих досліджень на території північно- західного Причорномор’я (Одеської та Миколаївської областей) впродовж 1957- 1961 рр. Висвітлено їх методичне, наукове та організаційне забезпечення. Розглянуто наукові досягнення великомасштабних досліджень ґрунтового покриву України. З’ясовано їх значення для подальшого розвитку обстежень ґрунтознавчого спрямування на території північно-західного Причорномор’я. Встановлена роль зазначених досліджень для здійснення науково-обгрунтованого землевпорядкування, проведення земельно-кадастрових робіт, бонітування ґрунтів, економічної, екологічної, грошової оцінки земель тощо. Попри високий рівень сучасних досліджень ґрунтів, основаних на застосуванні нових методів і технологій, обґрунтована необхідність проведення великомасштабного обстеження з метою забезпечення раціонального використання та охорони ґрунтів.
Cтатье посвящена развитию почвенных исследований на территории северо- западного Причерноморья (Одесской и Николаевской областей) в течение 1957- 1961 гг. Освещено их методическое, научное и организационное обеспечение.Рассмотрены научные достижения крупномасштабных исследований почвенного покрова Украины. Выяснено их значение для дальнейшего развития исследований почвенного направления на территории северо-западного Причерноморья. Установлена роль обозначенных исследований для осуществления научно-обоснованного землеустройства, проведения земельно-кадастровых работ, бонитировки почв, экономической, экологической, денежной оценки земель и т.д. Несмотря на высокий уровень современных исследований почв, основанных на новых методах и технологиях, обоснована необходимость проведения крупномасштабных исследований с целью обеспечения рационального использования и охраны почв.
Purpose. The article is devoted to the development of soil science research within the Northwestern Black Sea (Odessa and Nikolaev regions) during 1957-1961 years. The aim of the article is to reflect the scientific heritage of soil-geographic research on the territory northwest of the Black Sea and to show their importance for further research. Data&Methods. The source base of research was used as literature and archival materials, as well as individual achievements of modern scientists for studying the history of soil science. The logical and analytical, subject-chronological, comparative-historical and descriptive methods were used to achieve this purpose. These methods made it possible to highlight the features of soil science studies the examined period. Results. It was deals the methodical, scientific and organizational support of survey of soils during the 1957-1961. Found that the survey conducted by teams of leading scientists using the same method made it possible to obtain reliable picture of the geographical distribution of soils, agro-industrial characteristic, methods of improving soil fertility. It was defined the role of these studies for the implementation of science-based land management, land-cadastral works, soil quality, economic, environmental, monetary valuation of land. The necessity of modern large-scale survey to ensure the rational use and protection of soils was grounded.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8426
Розташовується у зібраннях:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
112-118.pdf265.94 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.