Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8399
Title: Азово-чорноморська торгівля як чинник взаємин війська Запорозького та війська Донського доби Нової Січі (1734-1775 роки)
Other Titles: Азово-черноморская торговля как фактор взаимоотношений войска Запорожского и войска Донского времени Новой Сечи (1734-1775 годы)
Azov-Black Sea trade market as a factor of relations between Vijs’ko Zaporoz’ke and Vijs’ko Dons’ke (1734-1775)
Authors: Полторак, Володимир Миколайович
Полторак, Владимир Николаевич
Poltorak, Volodymyr M.
Citation: Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
Issue Date: 2009
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Запорізько-донські взаємини
Нова Запорозька Січ
Донське військо
Азово-чорноморська торгівля
Запорожско-донские взаимоотношения
Новая Запорожская Сечь
Донское войско
Азово-черноморская торговля
Zaporozhya-Don relations
New Zaporozhya Sich
Don Army
Azov-Black Sea trade market
Series/Report no.: ;Вип. 20.
Abstract: У статті досліджено вплив азово чорноморської торгівлі на взаємини запорозького та донського козацтва. З'ясовано, що російський уряд поступово підпорядкував донську козацьку торгівлю своїм інтересам, витіснив з міжнародного товарообміну донську старшину, а Запоріжжя залишалось у 1760-х pp. єдиним центром, не підпорядкованим російським державним інтересам російсько-турецької торгівлі. Виявлено, що приазовська торгівля була чинником міжкозацьких взаємин.
В статье исследовано влияние азово-черноморской торговли на отношения запорожского и донского казачества. Выяснено, что российское правительство постепенно подчинило донскую казаческую торговлю своим интересам, вытолкнуло из международного товарообмена донскую старшину, а Запорожье осталось в 1760-х гг. единственным центром, не подчиняющимся государственным интересам русско-турецкой торговли.
The article explores the impact of the Azov-Black Sea trade relations Zaporozhye and Don Cossacks. It was found that the Russian government gradually subordinated Don Cossack its trade interests, pushed the international exchange of goods with Don officers, and it was only Zaporoz’ke Vijs’ko that remained a single free point of Turkish-Russian trade. Found that Azov trade was factor of the relations Zaporozhye and Don Cossacks.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8399
Appears in Collections:Записки історичного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf452.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.