Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8378
Title: Депортація архієпископа Макаріоса ІІІ в контексті антиколоніальної боротьби на Кіпрі (1956-1959 рр.)
Other Titles: Депортация архиепископа Макариоса III в контексте антиколониальной борьбы на Кипре (1956-1959 гг.)
The deportation of the archbishop Makarios III in the contexts of the anti-colonial struggle in Cyprus (1956-1959)
Authors: Ковальський, Станіслав Валентинович
Ковальский, Станислав Валентинович
Kovalskyi, Stanislav V.
Citation: Записки історичного факультету = Записки исторического факультета
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: кіпрське питання
боротьба за самовизначення
енозіс
політичні репресії
громадська думка
політичний лідер
кипрский вопрос
борьба за самоопределение
енозис
политические репрессии
общественное мнение
политический лидер
Cyprus question
struggle for self-determination
enosis
political repressions
public opinion
political leader
Series/Report no.: ;Вип. 22, С. 226-234.
Abstract: В статті розглядається конфлікт англійської колоніальної адміністрації з Макаріосом ІІІ – одним з лідерів та провідних ідеологів греків-кіпріотів в період антиколоніальної боротьби. На прикладі депортації Макаріоса ІІІ розкриваються проблеми політичних репресій, формування громадської думки на користь опального лідера та перетворення його в політичний символ нації. Особлива увага приділяється історичним умовам, в яких розгорнувся кіпрський рух за самовизначення.
В статье рассматривается конфликт английской колониальной администрации с Макариосом III – лидером и идеологом общины греков-киприотов в период антиколониальной борьбы. На примере депортации Макариоса III раскрываются проблемы политических репрессий, формирования общественного мнения в пользу опального лидера и превращения его в национальный символ. Особое внимание уделяется историческим условиям, в которых развернулось кипрское движение за самоопределение.
This article concerns the conflict between the British colonial administration and the greek-cypriots` leader and ideologist Makarios III during the anti-colonial struggle. Through the example of the Makarios` deportation, the problems of the political repressions and the public opinion's formation in favour of the disgraced leader are shown. A special attention was paid on the anti-colonial struggle's historical conditions.
Description: Записки історичного факультету = Записки исторического факультета / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2011.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8378
Appears in Collections:Записки історичного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27.pdf192.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.