Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/834
Title: Інтеграція Югославії до світового ринку в 1950-і рр.
Authors: Шахін, Юрій Володимирович
Issue Date: 2005
Publisher: Астропринт
Series/Report no.: ;Вип. 16. С. 248-259
Abstract: Формування та внутрішня консолідація капіталістичної світосисте- ми це процес, що налічує декілька століть. Однак найбільш інтенси- вного характеру він набув у ХХ ст. Саме тоді в цій системі відбува- ються якісні зміни, що призводять до все більшої інтеграції її скла- дових. Окремі країни все більше зв'язуються між собою в одне нероздільне ціле. Економічним підґрунтям цієї інтеграції є збільшення обсягів взаємної торгівлі і розвиток світового ринку. Збільшення участі в ньому і визначає вказаний процес залучення різних країн до капіталістичної світосистеми. Основною проблемою статті є показ того, як інтегрувалася до неї Югославія. Безумовно, дослідження такої проблеми не може мати безпосередньої практичної користі, хоча б тому, що уроки, які воно дає, можуть статися в нагоді лише де- кільком невеликим країнам, які до світосистеми ще не увійшли. Однак з суто наукової точки зору аналіз відповідного питання дозво- ляє зрозуміти, як йшов процес складання світосистеми, точніше про- стежити розвиток однієї з його конкретних форм.
Description: Записки iсторичного факультету. - Одеса: ОДУ імені І.І.Мечникова, 2005. - Вип.16.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/834
Appears in Collections:Записки історичного факультету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zap_ist_16_248-259+.pdf160.87 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.