Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8327
Title: Чинники трансформації календарної обрядовості українців Півдня Буджака і степового Подністров'я
Other Titles: Факторы трансформации календарной обрядовости украинцев Юга Буджака и степного Поднестровья
Factors of influence on development of calendar ceremonialism of Ukrainians of a southern part of Budzhaka and steppe Podnestrovja
Authors: Кушнір, В'ячеслав Григорович
Kushnir, Viacheslav H.
Кушнир, Вячеслав Григорьевич
Citation: Одеські етнографічні читання. Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу : збірка наук. праць : матеріали міжнар. наук. конф. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; редкол.: В. К. Борисенко [та ін.]. – Одеса : Одеська міська друкарня (КП ОМД), 2011. – 382 с.
Issue Date: 2011
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Буджак
Подністров'я
міграції
українці
Поднестровье
миграции
украинцы
Budzhak
Podnestrovja
migrations
Ukrainians
Abstract: Розглядаються чинники впливу на розвиток календарної обрядовості українців південної частини Буджака і степового Подністров'я. Найбільш виразними і дієвими із них є природно-географічне середовище, динаміка міграцій у межах степової зони, та етнокультурне середовище. В наслідок дії названих чинників відбулося, порівняно з лісостеповою зоною, помітне скорочення календарних обрядів весняного і літнього циклів. Натомість календарні обряди зимового циклу використовуються в обрядовій практиці на всій зазначеній території.
Рассматриваются факторы влияния на развитие календарной обрядности украинцев южной части Буджака и степного Поднестровья. Наиболее выразительными и действенными из них есть природно-географическая среда, динамика миграций в пределах степной зоны и этнокультурная среда. В результате действия указанных факторов произошло заметное сокращение календарных обрядов весеннего и летнего циклов. Тогда как календарные обряды зимнего цикла используются в обрядовой практике на всей указанной территории.
Factors of influence on development of calendar ceremonialism of Ukrainians of a southern part of Budzhaka and steppe Podnestrovja are considered. The prirodno-geographical environment, dynamics of migrations within a steppe zone and the ethnocultural environment is the Most expressive and effective from them. As a result of action of the specified factors there was an appreciable reduction of calendar ceremonies of spring and summer cycles. Whereas calendar ceremonies of a winter cycle are used in ceremonial practice in all specified territory.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8327
Other Identifiers: УДК 398.332(498.72=161.2)
Appears in Collections:Одеські етнографічні читання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
223-228.pdf148.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.