Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8308
Title: Зовнішньополітична двозначність України в контексті геополітичної кон’юнктури вибору
Other Titles: Внешнеполитическая двузначность Украины в контексте геополитической конъюнктуры выбора
Authors: Глебов, Сергей Владимирович
Глебов, Сергій Володимирович
Citation: Правова держава=Правовое государство=Сonstitutional State
Issue Date: 2006
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: зовнішня політика України
суб’єкт та об’єкт міжнародних відносин
зовнішньополітичні пріоритети
Захід
Росія
президентські вибори в Україні
внешняя политика Украины
субъект и объект международных отношений
внешнеполитические приоритеты
Запад
Россия
президентские выборы в Украине
Series/Report no.: ;№ 9.
Abstract: Державна політика України пройшла певний етап своєї еволюції від пошуків політичних орієнтирів до їх реалізації на зовнішній арені. Утримання балансу між своєю внутрішньою та зовнішньою політикою виявилося чи не найскладнішою перевіркою української держави на спроможність утримувати статус незалежного суб’єкту міжнародних відносин. В роботі висвітлюються деякі особливості неоднозначного напрямку розвитку зовнішньої політики України в контексті геополі-тичного визначення своїх пріоритетів між Заходом та Росією.
Присутствие антагонистических партийно-политических сил на внутриполитической арене Украины приводит к неопределенности внешнеполитической стратегии украинского государства, непоследовательности в принятии стратегически важных решений и, как следствие, провалов в процессе защиты общенациональных интересов. Выработка общеприемлемого подхода к стратегическим направлениям развития Украины на основе реальных интересов гражданского общества даст возможность избежать состояние геополитической неопределенности и предупредить провалы в будущем.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8308
Appears in Collections:Правова держава

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
209-2015.pdf119.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.