Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8286
Title: Міфологічні, етимологічні та семантичні основи бінарної опозиції кольоропозначень ’чорний’ / ’білий’
Other Titles: Мифологические, этимологические и семантические основы бинарной оппозиции цветообозначений ’чёрный’ / ’белый’
The emergence of the words denoting colour : double nature of the notions black — white
Authors: Козак, Тетяна Борисівна
Тупікова, Тетяна Валеріївна
Козак, Татьяна Борисовна
Тупикова, Татьяна Валериевна
Kozak, T. B.
Tupikova, T. V.
Citation: Мова: Науково-теоретичний часопис з мовознавства
Issue Date: 2015
Publisher: Астропринт
Keywords: зародження слів
чорний
білий
антонімія кореня
зарождение слов
чёрный
белый
антонимия корня
emergence of the words
black
white
root antonymy
Series/Report no.: ;№ 24, С. 59-63.
Abstract: Поданий у пропонованій статті аналіз слів на позначення кольорів чорний / білий дає змогу зазирнути в історичне минуле відповідних лексем, розглянути їх становлення й розвиток. Це дозволяє вважати тему дослідження актуальною, що перебуває у центрі сучасної проблематики семантичних досліджень. Метою роботи є визначення особливостей зародження й розвитку семантики слів чорний / білий та обґрунтування тези про первісний синкретизм понять чорне / біле і подальше їх перетворення на антонімічні поняття. Цей шлях розвитку вважається деякими лінгвістами однією з семантичних діахронічних універсалій. Матеріал дослідження складають міфологічні та етимологічні словники.
Представленный в данной статье анализ слов, обозначающих цвета ‘черный’/‘белый’, даёт возможность заглянуть в историческое прошлое соответствующих лексем, рассмотреть их становление и развитие, что позволяет считать тему исследования актуальной и находящейся в центре современной проблематики работ по семантике. Целью работы является определение особенностей зарождения и развития семантики слов ‘чёрный’/‘белый’, обоснование тезиса об их первичном синкретизме и употреблении в дальнейшем как антонимических понятий. Этот путь развития считается некоторыми лингвистами одним из семантических диахронических универсалий. Материал исследования составляют мифологические и этимологические словари.
The given article focuses on studying the emergence of the words denoting colour (black, white), the article mainly highlights their appearance and development. The hypothesis of the double nature of the notions black-white is proved considering the material of mythological and etymological dictionaries. The investigation proved the initial syncretism of the notions black-white and the following change into antonymic notions. Some scholars consider this development semantic diachronic universal.
Description: Мова: науково-теоретичний часопис з мовознавства / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2015.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/8286
Appears in Collections:Мова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
59-63.pdf159 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.